آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

شهر بدون پلاستیک

بدری مشهدی

محیط زیست

دبستان دخترانه

مجموعه‌ی لطیفه‌های سر و ته (قلقک)

نرگس جاجرودی

طنز

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه ناظورزاده

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه کارگر

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه میرزایی

مسابقه: آبرنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

فائقه قلیزاده

مسابقه: هفت سنگ

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

زهرا تهامی

مسابقه: پته دوزی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

آناهیتا رزمگر

مسابقه: تصویرسازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

راحله محمدی

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

مهدیه مهدیزاده

مسابقه: کاراته

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه قلیزاده

مسابقه: مدادرنگی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

حنانه ایزدی

مسابقه: گواش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

زهرا ابراهیمی

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه بلوچ حسنخانی

مسابقه: گواش

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

فاطمه زهرا حسنخاني دولت آبادي

1389/03/13

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ريحانه ايزدي يزدان آبادي

1383/03/11

دبیرستان دوره اول دخترانه

الناز همتي سراپرده

1386/03/11

دبستان دخترانه

حورا حسن زاده ده آقائي

1389/03/11

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ندا عبدي گنجشكوئي

1383/03/15